Szaknyér

Szaknyér

Látványosságok

Szaknyér szinte számtalan látványossága közé tartozik például...

 • a hihetetlenül érdekes Alpaka-farm (Hegyhátszentjakab felől érkezve)(itt)
 • ugyanott a forrás, ahol a szomjas vándor megpihenhet
 • kicsit feljebb a Vadregényes boltocska, ahol ajándékokat vehetünk szeretteinknek és elfogyaszthatunk egy finom kávét (link)
 • a polgármesteri hivatal mellett, a falu kb. közepén a régi harangláb és a tűzoltó-szekér
 • majd a falu végén a temető mellett a mező, ahol a vadászlesekről megfigyelhetjük a szabadon élő állatokat
 • Szaknyér története

  Településképi Arculati Kézikönyv letöltése (PDF)

  A település története: A történeti Őrséghez tartozó legkisebb település, mely a Szentjakabi és a Szaknyéri-patak által közrefogott domb D-i peremén 220 m körüli tszf. magasságban települt.
  Első írásos említése 1428-ból Zathmer néven szerepel. Neve Szatmér-Szatmár személynévből
  származik, melyben a t „ k”-vá, az m „ny”- é torzult.
  Lakói a középkorban az őrök állását élvezték. A gr. Battyhány család birtoka volt. (17-19 sz.).
  A falu sokat szenvedett a törököktől, lakói nem egyszer elhagyják a falut, de ismét vissza-
  térnek. Az 1600-as években a török feldúlja az amúgy is elszegényedett falut és 9 embert elhurcol. A törököktől félelmük miatt 4 évig nem mernek visszatérni elmenekült lakói.
  Ezekben az években a kis falu jobbágylakossága 50 főre becsülhető. A jobbágyság földjeit
  ugar váltásos rendszerben műveli, de a falu határa nincs nyomásra osztva. Az ugarföldeket
  rendszertelenül fogják művelés alá. Rozsot, zabot, hajdinát, krumplit és búzát termelnek.
  Földjükből megélni nem tudnak, kénytelenek eljárni aratni, csépelni távolabbi vidékekre.

  1785-ben 13 jobbágy, 3 zsellér és 3 szabad statusu család, összesen 101 lakosa van 18 házban.

  A polgári korban a falu az Őrség jelentéktelenebb települése marad. Lakossága igen lassú ütemben emelkedik, majd 1930-ig stagnál, ettől kezdve csökken. A századfordulótól csökkenő természetes szaporodás mellett folyamatos az elvándorlás.

  Lakosságának több mint 80 %-a mezőgazdaságból él, a család munka erejére támaszkodó
  kisparaszti gazdaságban. Termelőszövetkezet nem alakult, nagy birtok nem volt a faluban.
  Hiányzott a nincstelen zsellér és a cseléd réteg is. Magángazdaság keretei őrzik a lassan
  formálódó paraszti életformát. A paraszti életforma napjainkban is meghatározó a településen.

  A falu lakosságának nagy része szőlőtermesztéssel is foglalkozott, saját felhasználásra, de pincéket nem építettek. A 80-as években elkezdődött a tőkék kivágása és az üresen maradt területeket luc fenyővel telepítették be. A családi házak kertjeiben vagy az épületek mellett továbbra is megtalálható a direkt termő szőlőfajták


  Iskola 1947 – 1963. között volt a faluban.  A község az alábbi járásokhoz tartozott: 1786 -ban a tótsági járás, 1790-1849. a tótsági
  kerület őrségi járás, 1850-1860. a körmendi járás, 1861-1871. a tótsági kerület őrségi járás,
  1872-től a körmendi járás közigazgatási egységébe tartozott, 1872-1906, a nagyrákosi majd
  1907-1950. az őrimagyarósdi körjegyzőség falva, 1950 -től a rendszerváltozásig a Hegyhát-
  szentjakab székhelyen működő közös tanácshoz volt csatolva. 1990-ben alakultak meg az
  önkormányzatok amikor a falu szintén a Hegyhátszentjakabon alakult körjegyzőséghez tartozott. 2013. január 1-től napjainkig is az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik,
  mely a Körmendi Járás területén fekszik.

  A falu lakossága erősen fogy, amit a népszámlálási adatok igazolnak. 1960-ban 161 fő, 1970-ben 134 fő, 1980-ban 102 fő, 1990-ben 83 fő lakost számláltak, míg napjainkban (2017.január 1-i állapot) 48 fő lakja a falut, mely őslakosság és többségük idős ember.


  A település jellemzői:

  A település területe: 2,93 km2
  Lakossága (2017. január 1-i állapot) : 48 fő.

  Éghajlatát az Alpok közelsége határozza meg. Uralkodó talajtípusa az agyag bemosódásos
  erdőtalaj, mely szántóföldi művelésre alig alkalmas. Mezőgazdasági területek legelő részét jelentős ter-
  mészetes növény lepi el. Erdőink nagyobb részt lúc- erdei fenyvesek, bükkösök, tölgyesek és gyertyánosok. Erdeink egy részében megtalálható a ciklámen, mely védett növény.

  Szaknyér község egész igazgatási területe az Őrségi Nemzeti Park területén van, ezen felül
  a Natura 2000 európai jelentőségű hálózatának is része, valamint az Országos Ökológiai
  Hálózat elemei is megtalálhatóak a település külterületén.

  A település körüli táj változatos megjelenésű: hol dimbes-dombos, hol sík területek váltakoznak. A sík területeken a mezőgazdasági művelés a meghatározó, míg a magasabban
  fekvő részeken főként az erdők uralják a tájat.

  A település zsákfalu de a szomszédos Hegyhátszentjakab és Kisrákos községek településközi
  utakon közelíthető meg.

  Közlekedés szempontjából a közúti közlekedés az irányadó.  A településnek két utcája van ( Petőfi és Kossuth utca). Az utcák házaira a község arculatából, a lakások használatából a szerényebb kivitelű épületek jellemzőek. A családi házak tetőszer-
  kezete sátortetős kialakítású. Néhány épület pitvaros illetve kódis állásos. Az új lakás építési hullám elkerülte a községet. Az 1990-es és 2000-es években épített házak pedig faszerkezetű-
  ek, amelyek illeszkednek a település környezetéhez.
  Az épületek É-D-i tájolású telekhatárra épültek. A déli fekvésű házak egymás mellett helyez-
  kednek el, de előfordul, hogy két ház között legelő van. A falu alsó részén elhelyezkedő
  északi fekvésű házak nem sorban az út mellé épültek, hanem szűk feljáró kialakításával
  dombra ahol nem szabályos utcakép rajzolódik ki. A falu felső részén szintén az északi fekvésű házaknál visszatér az egymás melletti elhelyezkedés.

  Lakásépítési lehetőséget a település belterületén lévő telkek beépítésével, a Kossuth utca valamint a 062 hrsz. út mentén új területek kialakításával kívánjuk biztosítani.
  Fejlesztési elképzelés elsősorban a hagyományos településszerkezet megőrzésére irányul.

  Hegyhátszentjakab felől érkezve jobb oldalt található egy forrás, melyet a katonák a II. világháború befejezésekor építettek meg. Itt található a 3,6m kerületű hársfa, amely Mária Terézia megkoronázásának állít emléket.

  A falu az I. világháborúban hét embert veszített el, míg a II. világháborúból öt ember nem
  tért haza. A hősi halált halt katonák részére emlékművet állíttatott a falu, amely a harangláb mellett található.

  Csendes, nyugodt, szép környezetben fekszik a reformátusok lakta település, mely a pihenni
  vágyó turisták valamint az itt letelepedni vágyók számára nyújt remek lehetőséget.

  Közigazgatásilag az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban működő körjegyzőséghez tartozik.

  Közművek szempontjából víz,-villany,-gáz hálózat a település teljes területén kiépített. Szennyvízcsatorna jelenleg nincs a faluban, de keressük rá a megoldást. Telefon hálózat szintén kiépített. Az internet hálózat ez évben kerül modernizálásra.

  Művelődési ház és könyvtár van a településen. Játszótér és sport élet nincs.
  Közpark kialakítása folyamatban van.  Az Önkormányzat jelképei:
  Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszitő szimbólumok:
  a címer és a zászló.


  Az Önkormányzat címere: Csücskös címerpajzs középütt hosszában osztott, bal oldali, vörös színezetű mezőjében felül aranyló nap, alatta ezüst színezetű tölgyfaág díszlik. A jobb oldali
  zöld mezőben három arany búzakalászt aranyló kézfej szorít.
  Az Önkormányzat zászlaja: Arányában a zászlórúd felől nézve 0,9 * 1,35 arányú téglalap. A
  zászló színe a címerpajzs alapszínével megegyező arany-vörös szín. A zászlólap közepén az önkormányzat címere található. A zászlórúd fából készült, natúr színben.
  Az Önkormányzat dísz-zászlója arany-vörös selyemből készült, a zászlólap vége arannyal rojtozott, sarkai bojttal ékesítettek.

  bced5078eb9e043b874a8e4c3104d4e6.jpg 2a28f8ed2c8faa3811835ecddc3a3d4d.jpg