Közérdekű adatok

Szaknyér Község Önkormányzata

1. Szervezeti, személyzeti adatok

    1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Szaknyér Község Önkormányzata
Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal
9934, Szaknyér, Petőfi u. 5.
tel.: +36306040566,  ,+36 94 542-027
e-mail: szaknyer@enternet.hu , jegyzo@ivanc.hu
honlap: www.szaknyer.hu

          1.1.1 Szerv vezetőinek adatai

Hada Ibolya polgármester
Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző
telefonszám: +36306040566,  , +36 94 542-027
e-mail: szaknyer@enternet.hu , jegyzo@ivanc.hu

        1.1.2. Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend

Az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
      Hétfő : 8:00 – 12:00 óráig   13:00 – 16:00 óráig
      Kedd: ——
      Szerda: 8:00 – 12:00 óráig   13:00 – 16:00 óráig
      Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
      Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Pankaszi Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje:
     Hétfő: 8:00 – 12:00 óráig     13:00 – 16:00 óráig
     Kedd: —–
     Szerda: 8:00 – 12:00 óráig   13:00 – 16:00 óráig
     Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
     Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

        1.1.3. A szerv vezetői

Hada Ibolya polgármester
Csóbor Zoltán alpolgármester

    1.2 A felügyelt költségvetési szervek  (nincs)

    1.3 Gazdálkodó szervezetek (nincs)

    1.4 Közalapítványok (nincs)

    1.5 Lapok (nincs)

    1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Vas Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
Telefon +36 (94) 517-117; +36 (94) 517-107; +36 (94) 517-159
Fax +36 (94) 517-105

Szervezet vezetője: Vámos Zoltán főispán
A hivatalszervezetet Ágh Ernőné főigazgató irányítja. (94/517-106)
A főigazgató általános helyettese, Popovicsné Dr. Tisza Edit igazgató.(94/517-106)

E-mail: kormanyhivatal@vas.gov.hu
Honlap: http://kormanyhivatal.hu/hu/vas

    1.7 Költségvetési szervek

Szaknyér Község Önkormányzata
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
székhely: 9934 Szaknyér, Petőfi u. 5.
alapításának időpontja: 1990.09.30.
törzskönyvi nyilvántartási száma: 424019
adószám: 15424012-1-18
KSH statisztikai számjel: 15424013-8411-321-18
alaptevékenység: 841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

    I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 • Magyarország Alaptörvénye
• 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
• 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
• Szaknyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

    II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv:

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal
9931 Ivánc, Kossuth L. u 119.
+36/94/542-027

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Pankaszi Kirendeltsége
9937 Pankasz, Fő út 64.
+36/94/548-081

Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző
+36/94/542-027
Tóth Zoltán aljegyző
+36/94/548-060

Szaknyér Község Önkormányzatának képviselő-testülete

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Szaknyér község közigazgatási területe

3. Képviselő testület ciklusprogramja

feltöltés alatt…

4. Település Arculati Kézikönyv

IDE kattintva letölthető

5. Jogszabályok

A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.

https://or.njt.hu/

6. SZMSZ

https://or.njt.hu/eli/v01/424019/r/2014/8

7. Önként vállalt feladatok

feltöltés alatt…

8. Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

9. Előterjesztések

10. Ellenőrzések

feltöltés alatt…

3. Gazdálkodási adatok

   3.1. Költségvetés

   3.2. Beszámoló

   3.3. Szerződések

feltöltés alatt…

   3.4. Támogatások

feltöltés alatt…

4. Közbeszerzés

    4.1. Éves statisztikai összegzések

feltöltés alatt…

    4.2. Közbeszerzési tervek

feltöltés alatt…

    4.3. Szerződések

feltöltés alatt…

    4.4. Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

feltöltés alatt…

5. Közadatkereső

https://www.kozadat.hu/kereso/talalatok?szoveg=